A pályázatról

Azonosító: 123847

Típus: K

Pénzügyi forrás: NKFI-6

Pályázat nyelve: angol / English

Vezető kutató neve: Pusztai Gabriella

Drótpostacím: pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

Kutatóintézeti tel. szám: +36(52)512-900/22225

Cím:

Prof. Pusztai Gabriella
Debreceni Egyetem
BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Főépület (Egyetem téri Campus), 2. emelet, 203-as iroda

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A pályázat nevesített résztvevői:

 • Bocsi Veronika
 • Bacskai Katinka
 • Hatos Adrian
 • Teperics Károly
 • Kovács Klára
 • Polónyi István
 • Ceglédi Tímea
 • Fónai Mihály
 • Engler Ágnes
 • Ursin Jani
 • Szigeti Fruzsina
 • Kun András István
 • Fényes Zs. Hajnalka

A pályázat címe magyarul: Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban

A kutatóhely neve: BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)

Projekt kezdete: 2017-09-01

Projekt vége: 2021-07-31

A kutatás fő célkitűzése a relatíve nagyarányú hallgatói lemorzsolódás időbeli változásainak vizsgálata a magyar felsőoktatásban. Célunk egyrészt a magas lemorzsolódási kockázatú képzések azonosítása, majd a lemorzsolódók és perzisztensek közötti eltérések vizsgálata demográfiai jellemzők, társadalmi státus és területi-regionális hovatartozás alapján. További cél a felsőoktatási jelentkezési döntést megelőző tényezők és a képzés során felmerülő felsőoktatási lemorzsolódást előrejelzők azonosítása. Végül a lemorzsolódási kockázat, a hallgatói attitűd- és tevékenységstruktúra és az intézményi környezet kölcsönhatásaira koncentrálunk egy lemorzsolódást szűrő és korai jelzőrendszer kidolgozásának tudományos megalapozása céljából.

Kutatási kérdések:

 • Milyen intézményi összetétel (regionális, nem, társadalmi helyzet, középiskola-típus, bejutás, középiskolai teljesítmény, felvételi pontszám, többletpontok, intézmény- és szakválasztás szerint) jellemzi a magas lemorzsolódási arányú intézményeket?
 • Milyen makro- és mikro-szintű társadalmi tényezők befolyásolják az egyén lemorzsolódási kockázatát?
 • Mi jellemzi a lemorzsolódók közép- és felsőoktatási karrierjét?